Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ишхой-Юртовская средняя школа имени Абдулмежидова Мусы Джабраиловича» Гудермесского района Чеченской Республики

ishoil95@mail.ru
8-965-958-56-77
пн.- сб. с 8:00-19:00
 
 
 
 
 

Нохчийн мотт Материалы на родном языке.

Также для нашем официальном сайте доступны статьи и публикации из СМИ на родном языке:

  http://mon95.ru/nokhchijn-mott

Ахмадов М. "Сфинкс а, седарчийн стигал а, б1арлаг1аш а"
Лорсанукаев У. «Поэт-илланча Дикаев Мохьмад»
Абаев Хь. «Даточу бух1анан» керла лауреаташ»
Абдырашитова М.-Аь. "Диканиг дохьуш вогIург массеран гергара хуьлу"
Абубакарова П. «Догц1ена адам а, дика хьехархо а»
Абубакарова П. «Къоначу пох1манчийн Де»
Алдамова Х. «Шен белхан къинхьегамхо»
Алиева Т. «Нагахь дешан къиза кхиэл елахь, со ц1ена ю цунах…»
Алиева Т. «Шех къаьсттина дош ала хьакъйолу хьехархо»
Алматов А. «Халкъан хьекъал. «Мерзаниг а, къаьхьаниг а – мотт…»
Альбеков Н. «Нохчийн литературни меттан лард кхоллаяларан этапаш»
Альтемиров А. «Синмехаллийн мехалла»
Арбиев А. «Берсанов Хожа-Ахьмад волчохь хьошалг1ахь»
Арсанукаев М. "Берийн могашалла ларйо, дешар а ца сацош..."
Арсанукаев М. "Лаьмнашкахь - б1аьвнаш"
Арсанукаев М. «Д1адахнарг ойланехь хьоьстуш...»
Арсанукаев М. «Еша, еша, юха а еша…»
Арсанукаев М. «Жима Ибрах1им»
Арсанукаев М. «Замано хуьйций те стаг?»
Арсанукаев М. «Иза дика ду»
Арсанукаев М. «Иза шегара масал эца хьакъ ву»
Бийтаро ХЬ. «Гадаев Мохьмад-Салахь дагалацаран суьйре»
Бурчаев Хь. - Оьрсийн маттера гочдинарг «Стомманиг а, вуткъаниг а»
Бурчаев ХЬ. «Ойланаш кхерстинарг заманех чекх»
Гайрбекова М. "Нохчийн мотт – сан дозалла!"
Гайтукаев А. "Сий-лараме хьехархо Умаров Хьамзат"
Гайтукаев А. «Гочдарш. «Да а, кIант а»
Гайтукаев А. «Гочдарш. «Делера СовгIат»
Гайтукаев А. «Гочдарш. «Муо дIа ца болу»
Гайтукаев А. «Гочдарш. Гладенко С. «Дала вайн дегнашка хаам бо»
Гайтукаев А. «Гочдарш. Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (1207-1273, Иран) «Хьехархо»
Гайтукаев А. «Даймехкан кхолламан декъахь волчу поэтах дош»
Гайтукаев А. «И байт ю эзарнийн меха»
Гайтукаев А. «Иэс. Хьехархочо-мохкбовзархочо башха оьзда лар йитна – Йоккхачу Атаг1ара Пахаев Мовлди дагалоцуш»
Гайтукаев А. «М. Мамакаевх – къонахчух, къийсамхочух а – дош»
Гайтукаев А. «Маттах лаьцна байташ»
Гайтукаев А. «Маттах лаьцна говза аьлларш»
Гайтукаев Аб. «Ненан мотт бицбинехь…»
Гайтукаева Э. "Хьехархочух йозу кхане"
Гузуев Ш. «Саракаев Хьамзат – нохчийн яздархо, оьзда стаг, бакъволу интеллигент»
Даудова З. «Хьехархойх лаьцна дийца мегар ду чаккхе йоцуш…»
Дашаева А. «Дицлур доцу цхьаьнакхетарш»
Дикаева Я: «Илли ала лаам сан цкъа а кхачалур бац»
Дикаева Я. «Дадашев Райком: «Сан дог лозу нохчийн маттах…»
Дикаева Я. «Нохчийн дешан ох1ла»
Дикаева Я. «Нохчийн литературни критик, яздархо, гочдархо волчу Бурчаев Хьаьлиман-55 шо»
Дикаева Я. «Нохчийн мотт - нохчийн культуран бух»
Дикаева Я. «Нохчийн художник Кемерово г1алахь»
Дикаева Я. «Халидов Айса: «Нохчий дийна мел бу, нохчийн мотт цкъа а лийр бац…»
ДоттагIаллех лаьцна дийцар
Ибрагимова Л. "Ден лорах яхаро ирсе йинарг"
Инеркаев Я. «Нохчийн къоман лазамашна вилхинарг…»
Исраилова Я. «Кацаев Сайд-Хьасан: «Мотт – халкъан хазна»
Кузаев М. "К1оргера хаарш долу хьехархо"
Кузаев М. "Эсамбаев Махьмуд - нохчийн къоман дозалла"
Кузаев М. «Иза Днепр-хих дехьавелира»
Кузаев М. «Маннергейман ч1аг1о» йохош дакъалаьцнарг»
Кузаев М. «Сутарби – бакъволу халкъан артист»
Кузаев М. «Турпалхочун ц1е тиллийта хьалхатеттира»
Кузаев М. «Эдисултанов Шит1ин 75 шеран юбилейна т1екхочуш»
Лорсанова З. «Ма хаза бека нохчийн мотт»
Лорсанова З."Ненан матте йолчу марзонца еха…"
Лорсанукаев У. "Мамакаев 1арбин – 95 шо"
Лорсанукаев У. «Нохчийн литературан бухбиллархо»
Лорсанукаев У. «Нохчийн меттан говза хьехархо – Мандриева Асет»
Лорсанукаев У. «Эльдарханов Таьштамир дагалоцуш...»
Магамадова Р. «Дешар 1амош, кхетош-кхиоран муьрехь ц1ахь болх балар»
Магамедов Х. «Жима х1ума тидаме эцарца – доккхачу маь1не»
Махмудов А. «Футболан дада»
Махмудов К. «Иза доьналлех ца вуьйхира…»
Мирзоева Я. «Дудаев 1абди – нохчийн литературин бухбиллархойх цхьаъ»
Мовладинов С., Магомадова А. «Мехала цхьаьнакхетар»
Момуева Х. «Методически маь1иг: «Литературни меттан стилаш, церан башхаллаш»
Моцартан хьехар
Мурадов А. «Пох1ма долу къона хьехархо»
Мусаева А. «Хьан боху турпалхо велла?!»
Ненан маттахь еша Ӏамадо… телефонашна
Нохчийн меттан къона 1у
Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн университетехь Дуьненаюкъара Iилманийн-практикин "Iилмане гIулч" конференци хилира.
П. Петирова "Тийналле ладог1ар"
Пашаев Н. «Вайн амалш хазйо оьздангалло»
Петирова П. "Шайн ницкъах теша!"
Петирова П." Доьзалан марзо"
САГАЕВА З. "Баркалла хьуна, хьехархо"
Сакаева М. «Йирзина йоцу чевнаш»
Саралиева Т. "Айдамиров Абузаран «Вайн амалш» - оьздангаллин хьехам"
Саралиева Т. «Азаллера Абаде кхаччалц нохчийн зуда сийлахь ю» –
Саралиева Т. «Белхан жам1 гойту г1уллакх»
Саралиева Т. «Бертахь къахьоьгу къона тIаьхье кхиорехь»
Саралиева Т. «Дай-нанойн союзан республикански конференци»
Саралиева Т. «Деган са бIаьрсил а сирла…»
Саралиева Т. «Дуьззинчу дахарца еха школа»
Саралиева Т. «Муха еха хьо?...»
Саралиева Т. «Оьзда а, пох1ме а хьехархо»
Саралиева Т. «Харцмаж»
Саралиева Т. «Хьехархо-говзанча»
Саралиева Т. «Эдильгериев Хьасан - хьехархо, поэт, оьзда стаг»
Сулейманов А. "1одика йойла, берийн беш…"
Сулейманов А. "Бедригов Бадрудди: «Тхо хьалхарчу меттехь хила дезаш ду»"
Сулейманов А. "Дай-наношца цхьаьнакхетар"
Сулейманов А. «...Дешархо – лато дезаш долу хаьштиг ду»
Сулейманов А. «Берийн синош човйина хилча…»
Сулейманов А. «Гермчигахь хилира пайден цхьаьнакхетар»
Сулейманов А. «Дешарца доьзна дахар»
Сулейманов А. «Мескер-Эвларчу юкъардешаран школехь къобал ца йо «Гармония» боху программа»
Сулейманов А. «Стела1адна» г1о оьшу...»
Сулейманов А. «Хьалха-Мартанан дешаран урхаллехь»
Сулейманов А. «Хьехархочунна бераш дезарх тоьаш дац – берашна иза а езаш хила еза»
Сулейманов А. «Ялсамани ненан когаш к1елахь ю...»
Тапалаева А. "Актер – къоман юьхь гойтург ву"
Тапалаева А. «Керлачу шарах лаьцна»
Тарамова С. «Маьлхан йовхо шуьца ю… »
Тимералиев А. "Дешархочунна хьехам"
Тимералиев Ахьмад " Хьайн чIагIо ларъян хьажа"
Учебно-методический комплект для 1-го класса
Учебно-методический комплект для 2-го класса
Учебно-методический комплект для 3-го класса
Учебно-методический комплект для старших групп в учреждениях дошкольного образования
Халикова А. «Нохчийн меттан хазалла»
Хасбулатова А. «Хьан ц1арца боьзна бу маршонан болам»
Хьехархочунна хастам!
Чехов Антон "Стомманиг а, вуткъаниг а (дийцар)"
Шахтиева Р. «Ас хадийна мах»
Шовхалова Хьава Нурдиновна - нохчийн, оьрсийн меттанийн хьехархо
Эльдарханова З. «Абузаран хIусамехь – цIахь санна»
Эльдарханова З. «Деца еанчу дийнахь. Бепиган цуьрг» (берашна)
Эльдарханова З. «Деца еанчу дийнахь. Дашо хьаьжкIаш» (берашна)
Эльдерханова З. «Доьзалан хьашташа хеназа къежйина хьомсара шайн нана йиц ма е боху цо...»
Эльдерханова З. «Лар юьтуш гIолахь»
Эльдерханова З. «Чурт доцу каш»
Эльдерханова З." Миска хьо яц..."
Эльдерханова Зайнап "Т1аьхьабисина хастам "